Det er vanskelige tider på alle måter. Den varslede generalforsamling 4.mai står i fare for å bli utsatt noen (eller flere) uker, slik den ble i fjor. Vi kommer selvsagt tilbake med mer info når fremtiden blir mer forutsigbar.

Barnehagetomten er nå omtrent ferdig ryddet. For å komme videre trenger vi å ta en beslutning om hvordan det bør bli. Og i den sammenheng ønsker styret å få innspill fra beboerne. Det skulle normalt skjedd på et beboermøte i denne perioden, men den gang ei.
Vi ber derfor alle som har konstruktive forslag om å sende disse på E-post til forslag@hannestadterrasse.no, innen mandag 12 april.

Styret har hele tiden arbeidet med den tanke at den delen av tomten som ligger mot P-plassen skal asfalteres for å gi flere P-plasser, f.eks. til større biler og til beboere som ønsker plass til bil nummer to. Området vil dekke det som var selve barnehagehuset med uthus.
Resten av området er tenkt gressbelagt med beplantning og noen benker og bord.

Som sagt, det er tanker, men ingen beslutning er tatt. Vi håper derfor på gode innspill fra beboere.

Beste hilsener
Styret

Comments are closed