Dagene blir lengre, vårsolen titter frem, og det blir mer utetid for de fleste.
Vi har en fin tid i møte.

Det innebærer også at vi endelig kan starte arbeidet på barnehagetomten. Styret informerte tidlig om hvilke løsninger de så for seg, og takker i den forbindelse for gode innspill fra beboerne.

Nåværende grusplass skal asfalteres, og det skal legges ned flere sluk som skal kobles til det kommunale overvannsnettet. Søndre del av tomten vil bli planert og beholdt som grøntareal med beplantning. I tillegg vil vi anlegge ny trapp på nordsiden av blokk 1.

Arbeidet vil starte opp i april.

NY RENHOLDSAVTALE
Vi har dessverre mottatt flere klager på dårlig og manglende vask av fellesarealer på renholds firmaet vi bruker i dag. Dette har pågått over lang tid.

Styret har på bakgrunn av dette besluttet å si opp avtalen vi har med Support Service Partner, og inngått avtale med Østfold Rengjøring AS.
ØR overtar oppdraget 1.mai.

NY AVTALE MED TELENOR – overgang til fiber
Borettslagets bindingstid med Telenor utgår i april.
I den forbindelse har styret inngått en ny avtale med Telenor som inkluderer en oppgradering av borettslagets gamle kobbernett til fiberkabel.

Oppgraderingen innebærer ingen endring i utstyret til den enkelte, men en stor endring i friheten til å velge eget innhold.

Det vil fortsatt være en poengbasert løsning, som fritt kan disponeres til
TV-innhold eller høyere bredbånds hastigheter.

Borettslaget har inngått en ny fellesavtale med Telenor på produktpakken Frihet M. Produktet inkluderer overgang til fiberkabel, og gir deg fleksibilitet til å velge hvor mye bredbånd og TV du vil ha. Du beholder det samme utstyret som i dag, og vil ha 240 poeng tilgjengelig til å velge akkurat det som passer for deg. I avtalen er det forhåndsvalgt bredbåndshastighet 100 Mbps (40 poeng), T-We Basis (100 poeng) og et startoppsett med de mest populære kanalene (100 poeng). Dette ser du på neste side. Ønsker du høyere hastighet eller mer TV- innhold, kan du kjøpe ekstra poengpakker. En poengpakke inkluderer 20 poeng og koster 29 kroner per måned.


Praktisk informasjon

UTSTYR I LEILIGHETEN
En TV-boks og trådløs ruter skal være tilgjengelig i boligen. Ønsker du flere TV-bokser, kan dette bestilles på Mine sider.

MINE SIDER
På Mine sider administrerer du ditt abonnement. Her kan du velge den bredbåndshastigheten du vil ha og ditt TV-innhold. For å få fullt utbytte av alle dine muligheter er det derfor viktig at du har en brukerprofil på Mine sider. Dette oppretter du på telenor.no/minesider

TV- OG STRØMMETJENESTEN T-WE
Med T-We får du TV og populære strømmetjenester samlet på ett sted. Ved valg av T-We får du et forhåndsvalgt startoppsett med de mest populære kanalene, men du står fritt til å bytte ut kanaler og annet innhold som du selv vil. Med T-We-appen får du tilgang til all underholdning på mobil, nettbrett og Apple TV, enten du er hjemme, på hytta eller på farten. Last ned fra App Store eller Google Play. Merk at du må ha en bruker på Mine sider på Telenor for å få tilgang.

TRENGER DU HJELP?
Du finner hjelp og mange gode tips på telenor.no/kundeservice.
Du kan også kontakte Telenor på telefon 915 09000.

 

Comments are closed