Sommeren går mot slutten. Likevel ser det ut til at vi fortsatt har noen varme dager igjen før høsten slår til for fullt.

På grunn av høyere priser på strøm, har den totale kostnaden på varmtvann blitt vesentlig høyere enn noen kunne forutse.

Styret anslår et avvik ved års slutt på minst ca. 500 000,-. Det vil si at vi med stor sannsynlighet vil se en vesentlig høyere varmtvannskostnad for den enkelte fra 1. januar 2023 avhengig av hvordan el priser utvikler seg. Styret ser på forskjellige alternativ for å få redusert energibehovet for varmt vann. Det finnes flere alternativer og vi arbeider med å få inn priser og effekt på de forskjellige alternativer.

Telenor TV / internett
Som tidligere informert innebærer borettslagets nye fellesavtale en oppgradering fra dagens kopperkabel til fiber. Beboerne beholder det samme utstyret som før, og løsningen kan bedre tilpasses den enkeltes TV og internett behov.

Telenor har i sommer jobbet utvendig med infrastruktur.
De er nå godt i gang med montering innvendig, og vil selv varsle boenhetene om oppstart. Det må forventes noe tid før alle leiligheter er oppgradert, da dette er tidkrevende arbeid.

Barnehagetomt
Solberg Hage & Anlegg har gjennom sommeren utført en del arbeid på barnehagetomten. Tomten er planert og sådd, og det er klargjort for utebelysning. Vi har også plantet en edelgran, som vi håper kan vokse seg stor og sterk, til stor glede for oss alle.

Når det gjelder resterende arbeid på barnehagetomten, er det dessverre slik av vi fortsatt venter på godkjennelse fra kommunen for tilkobling av overvannet. Denne godkjennelsen er avgjørende for videre arbeid.

Hensyn til andre/ordensregler
De aller fleste respekterer ordensreglene. Likevel ser vi at ordensreglene i enkelte tilfeller ikke overholdes.

Det er spesielt to saker som styret ofte får henvendelser på.

  • Busker som henger på utsiden drysser ofte ned til de under, og misfarger i tillegg terrassekassen. Noe som medfører økte vedlikeholdskostnader.
  • Det andre er saker som blir plassert i mellom- og kjellerganger. Fellesarealene er verken en oppsamlingsplass for søppel, eller en midlertidig lagringsplass for ting som skal flyttes senere. Alle ganger er å anse som rømningsveier som ikke må blokkeres.

Når det gjelder lagring av dekk, så ser vi at enkelte lagrer de på egen parkeringsplass. Dette er ikke tillatt!

Borettslaget har et eget dekkrom i nedre garasjeanlegg. Vennligst plasser dekk i dekkrommet, eller benytt dekkhotell. Husk å merke dekk som oppbevares i dekkrommet.

Det er heller ikke bra å lagre andre saker i garasjeanlegget så derfor håper vi alle rydder sin plass.

Er det noen spørsmål utover det som er omtalt her eller andre saker som dere ønsker å ta opp ta gjerne kontakt med styret eller Tormod på telefon eller e-post.

styret@hannestadterrasse.no eller tormod@hannestadterrasse.no

Hilsen
Styret

Comments are closed