Vi håper dere alle har hatt en fin sommer til tross for det ustadige været vi har hatt den siste måneden. Juni glimret med solfylte dager, mens vi nå ser at været har vært mer uforutsigbart. Vi ønsker å informere dere om den pågående utviklingen vedrørende ombyggingen av barnehagetomten til en ny parkeringsplass.
 
Arbeidet har dessverre ikke vært helt uten utfordringer. Det opprinnelige problemet med tomten har blitt erstattet av andre hindringer. Da gravearbeidet startet, støtte vi på fjell som krevde sprengning. Dette har tatt noe ekstra tid, men vi forsikrer dere om at vi arbeider hardt for å holde prosjektet på rett spor.
 
Videre har vi nylig oppdaget et brudd i avløpsrøret som strekker seg fra øvre blokkrad, gjennom gjesteparkeringen og ut på kommunens avløpsnett. Bruddet er lokalisert på gjesteparkeringen.
Dette er en situasjon som krever rask handling for å unngå konsekvenser for beboerne. På grunn av rørenes høye alder og skjørhet, vurderer vi det som mest hensiktsmessig å skifte ut hele rørstrekningen. Dette vil sikre langvarig driftssikkerhet og forebygge potensielle fremtidige utfordringer.
 
De uforutsette situasjonene medfører en justering av vårt opprinnelige budsjetterte beløp. Vi ønsker likevel å forsikre dere om at disse utbedringene er helt nødvendige for å opprettholde en god infrastruktur i borettslaget. Vi setter pris på deres forståelse og tålmodighet i denne sammenhengen.
Vi vil holde dere oppdatert om videre utvikling i prosjektet og ser frem til å kunne dele mer informasjon med dere i kommende oppdateringer.
 

Brannvern og rømningsveier

Sikkerheten til alle beboere er av høyeste prioritet for oss. I den forbindelse ønsker vi å minne dere om viktigheten av brannvern og trygge rømningsveier. Vi har nylig gjennomgått brannsikkerheten i fellesskapsområdene og ønsker å påminne alle om borettslagets retningslinjer. Spesielt gjelder dette høyde og plassering av busker i terrassekassene.
 
For å sikre brannsikkerheten og en trygg rømningsvei mellom terrassene, er det påkrevd at følgende retningslinjer overholdes:
 
Høydebegrensning: Busker i terrassekassene skal ikke overstige en høyde på én meter. Dette er avgjørende for å hindre at eventuell brann sprer seg raskt.
 
Avstand til skillevegg: Det må være minst 60 cm avstand fra nærmeste busk i terrassekassen til skilleveggen mot naboterrassen. Dette kravet sikrer både åpne rømningsveier og reduserer brannspredningsrisiko.
 
Vi er klar over at ønsket om en frodig og behagelig terrasse er betydningsfullt for mange av dere. Samtidig ber vi om deres samarbeid for å forsikre oss om at disse retningslinjene blir overholdt. Sammen kan vi sørge for å opprettholde et sikkert og trivelig bomiljø for alle beboere.
 
Garasjeanlegg
Brannsikkerheten i garasjeanlegget er noe vi også ønsker å sette fokus på.
Det er fortsatt noen som lagrer eiendeler på sine egne garasjeplasser, noe som dessverre ikke er i tråd med våre regler. Dette har potensiale til å påvirke brannsikkerheten i anlegget og kan føre til økt risiko for alle beboere.
 
Derfor minner vi om at det ikke er tillatt å lagre personlige eiendeler, som bildekk, møbler, esker eller andre gjenstander, på egne garasjeplasser.
Vi ber alle som har lagret ting på sin egen garasjeplass om å fjerne disse eiendelene snarest mulig. Dette bidrar til å opprettholde brannsikkerheten og skaper en bedre plass for oss alle.
 
Sykler i kjellerganger
Vi ønsker å informere dere om en kommende innsats for å opprettholde borettslagets ordensmessighet og visuelle appell. En del av denne innsatsen vil være å rydde opp i gamle sykler som er forlatt eller ikke lenger er i bruk. Vi har lagt merke til at det er flere sykler som er plassert i kjellergangene som ikke blir brukt. Dette påvirker både estetikken og tilgjengeligheten i fellesområdene.
Vær oppmerksom på styrets kommende høstbrev om opprydding av gamle sykler.
 
Riktig sortering av avfall – Plastavfall
Vi ønsker å rette oppmerksomheten mot viktigheten av korrekt avfallssortering og gi en oppdatering angående plastavfall i borettslaget. Det har blitt observert at enkelte beboere har plassert plastsekker som ikke blir tatt med ved avfallshenting. Dette har dessverre skapt utfordringer, da våre ansatte har måttet håndtere dette.
 
Plastavfall er noe som dessverre ikke kan håndteres av kommunen på grunn av borettslagets størrelse. Inntil vi mottar en løsning fra kommunen som passer for vårt borettslag, skal all plast kastes i containeren for vanlig husholdningsavfall.
 
Hilsen
Styret

Comments are closed